Hagyomány

Harcot hirdetünk a világot átjáró ateista és gyakorlati-materialista szemléletmód ellen, mely mindent elszakít gyökereitől.Öntudat

Mind tágabb hazánk Európa, mind szűkebb, a Kárpát-medence védelmében síkra szállunk. Nem csupán fizikai valóságként tekintünk nemzetre és hazára, hanem elvont fogalomként is, hiszen kultúránk, identitásunk köt minket ide és kötelez harcra védelmében.Közösség

Erős bennünk a felelősségérzet szűkebb és tágabb világnézeti közösségünk iránt egyaránt. Továbbá hisszük és valljuk, hogy a hagyományos család az egészséges társadalom legkisebb organikus egysége. Napjainkban mind világnézeti közösségünk, mind a család intézménye támadás alatt állnak, így harcot hirdetünk fizikai és szellemi védelmük érdekében egyaránt.


 

A kitörők időfeletti üzenete - Lipták Tamás írása

Militáns konzevativizmus - Ideológiák Tárháza interjú

Meleg-konzervatívok helyett militáns-konzervatívokra van szükség

Szükség van a jobboldaliság 21. századi keretrendszerének lefektetésére - Kuruc.info interjú Incze Bélával

Jobboldaliságunk körvonalazása - Forum Dextrum

Világnézeti iránytű a trianoni tragédia XXI. századi értelmezéséhez

Világnézeti szilárdság nélkül a mélybe zuhanunk

A kommunizmus legnagyobb áldozata - A nemes jellem

A szólásszabadság illúziója

A lenácizásról

Egységben az erő - Európa erődítményét építjük

A fentebb olvasható három ponttal kapcsolatos további tanulmányok, értekezések listája folyamatosan bővül.