"Akármekkora áldozatot követel szent hitünk és faji jogaink bátor megvallása, vállalnunk kell azokat.
Erre kötelez őseink becsülete, saját lelkiismeretünk és gyermekeink tiszta jövője.
Félre a sötét gondolatokkal, félre a kétségbeeséssel! Nekünk helyt kell állnunk.
Ezt a földet elhagyni nem szabad, mert ez a miénk. Őseink vére és könnye puhította a barázdákat itt; drága hamvaik porladnak Erdély szent röge alatt.
Mi nem vagyunk itt idegenek, mi otthon érezzük itt magunkat, még akkor is, ha ez másoknak nem tetszik."

Márton ÁronA Székely Hadosztály volt a neve annak a katonai egységnek, amelyet 1918. december 1. után, az Erdélybe betört román csapatok elleni védekezésként hoztak létre Kolozsváron, Lukács Béla nyugalmazott altábornagy kezdeményezésére, a Kolozsvári Hadosztály együtt maradt törzséből (38. magyar hadosztály székely katonáiból), amelyhez csatlakoztak a Kratochvil Károly parancsnoksága alatt Erdélyben szerveződött alakulatok.A román támadás hírére Barótról kiindulva tisztek öntevékeny módon elkezdték megszervezni a toborzást Székelyföldön, és december 1-jén Ágostonfalváról elindult az első páncélvonat Kolozsvárra a székely önkéntesekkel. Az erdélyi fronton az egyetlen jól felszerelt, harcképes magyar katonai erő volt, amely harcolt a román hódítók ellen. Az alakulat legnagyobb létszáma 649 tiszt, 12 438 fő legénység, 68 löveg és egy repülőosztály volt.E nevezetes nap tiszteletére erdővidéki tagjaink egy koszorút és egy mécsest helyeztek el Baróton, ahol a református templom homlokzatán található emlékplakett biztosít örök kegyeletet a hősöknek.Hazánkért, hitünkért 1918 dec. 1 - 1919 április, a Székely  Hadosztály hős katonáinak emlékére!Légió Hungária

Kapcsolódó:

Erdélyi divíziónk közleménye, a december 1-re, Székelyföldre szervezett soviniszta csoportok felvonulása kapcsán

Erdély-szerte a szabadságharc hőseire emlékeztünk